Barkod Baskı

Barkod Baskı

Barkod Nedir?
Barkod, verilerin çizgi ve boşluklardan oluşan semboller ile kodlanması ve optik okuyucular vasıtasıyla bilgisayar ortamına aktarılmasının genel tanımıdır. En basit şekilde barkod, bir seri karakteri kodlamakta kullanılan siyah çubuklar ve beyaz boşluklar dizisidir. Sanırım barkodun ne olduğu değil, niçin kullanıldığı sorusu daha önemlidir. Sembollerin kolay ve ucuz üretilmesi, hata oranının diğer teknolojilere göre çok düşük olması, barkod teknolojisini en yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Bilgisayarların sadece açık ve kapalıyı okuma kabiliyeti vardır ( 1 ve 0 demek daha doğru ), bu basit olarak barkodun ne olduğu konusunda fikir veriyor. Siyah = açık ( veya 1 ), beyaz = kapalı ( veya 0 ). İşte barkod sayıları ve/veya harfleri bilgisayar tarafından çabuk ve kolay okunabilecek bir şekilde temsil eden açıklar ve kapalılar serisidir. Değişik kodlar, özel sıra ve uzunluklarda farklı açık ve kapalılara bölünür dolayısıyle kullandığımız numaraları ve harfleri temsil eder. Takip eden bölümde, değişik kodlar ve neden birden fazla barkod tipine ihtiyaç duyulduğu ??Barkod Tipleri?? başlığı altında inceleniyor. .
BARKOD TiPLERi NELERDiR ? 
Çok fazla sayıda barkod tipi vardır, fakat sadece dört tanesi yoğun kullanılır. EAN/UPC, Interleaved 2 of 5, Code 39 ve Codabar. .
EAN / UPC Barkodları
Bu barkodlar, süpermarketlerde ve eczanelerde ürünlerin üzerinde sıkça görmekteyiz. EAN ( European Article Number ) Avrupa Madde Numarası standartı ve bunun Amerika?daki karşılığı ise UPC ( Universal Product Code ) Uluslararası Ürün kodu?dur. EAN barkodun iki ana tipi vardır. EAN8, sekiz (8) haneyle kodlanır ve EAN13, onüç (13) haneyle kodlanır. Hane kelimesi karakterden ziyade rakam anlamına gelmektedir. Bu barkodlarda EAN ve UPC sadece rakam kodlar. Alfabetik karakterlerin kodlanması bu kodlarla mümkün değildir. .

    

UPC koduna bakan deneyimsiz bir göz EAN ile tamamen aynı olduğunu söyleyebilir, ancak sadece 12 hane ( UPC-A ) ve 6 hane ( UPC-E ) olarak kodlanabilir. Bu kitapta EAN kodu, Avrupa ile daha doğrudan ilişkili olduğu için ilk olarak ele alınanlardan olmuştur. .

    

Eğer bir toptancıysanız yada ürünleriniz süpermarketlerde satılıyorsa, müşterileriniz yada ürünlerini aldığınız kişiler tarafından neden ürünlerinizi barkod?lamadığınız sorulmuştur. Çubuklarla kodlayacağınız numara o ürün için tek olacaktır ve bunu başarmak için düzenlenmiş bir sistem vardır. .
1. EAN 13
Herşeyden önce EAN13 kodu, 4 gruba ayırılmış 13 haneden oluşur. Yani 3,4.5.1. İlk üç hane, barkodun kullanıldığı ülkeyi temsil eder. Örneğin İngiltere için ilk iki hane 50, Türkiye için ilk üç hane 869?dur. Bundan sonraki dört hane şirket kodunu oluşturur. Bu numarayı başka hiçbir şirket kullanamaz. İkinci beş hane şirket tarafından ürünlerini kodlamak için kullanılır. Aynı numarayı iki ürünü kodlamak için kullanılamaz. Eğer ürün değişirse yapacakları, ürünün üzerine değiştiğini belirten bir not yazmak ve numarayı değiştirmektir. EAN13 kodunun tamamlanması için, bu 12 hane dışında bir de son olarak kontrol hanesi gereklidir. .

 


Kontrol hanesi ilk 12 haneden aritmetik olarak türetilir. Bunun nasıl hesaplandığı konusundaki detaylar 5. Bölüm Biraz Daha Teknik Bilgi kısmında anlatılacaktır. Kontrol hanesi barkod okuyucu tarafından, kodun doğru olarak okunup okunmadığının kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Barkod okuyucu 13 rakamı da okuduktan sonra ilk 12 rakamdan 13. rakamın ne olacağına bakar, eğer sonuç birbirini tutuyorsa kodun doğru olduğunu kabul eder.